Homeopatie clasică :: teorie şi practică

Datoria supremă a medicului, singura sa datorie, este de a face sănătoşi oamenii bolnavi (Samuel Hahnemann)

Repere importante din istoria homeopatiei, personalităţi care au influenţat pozitiv teoria şi practica în homeopatie.

Remedii uzuale folosite în homeopatie prezentate succint, cu cele mai importante trăsături ale fiecărui tip constituţional.

Publicată în 1901, Materia Medica Boericke devine în timp o carte clasică în homeopatie, un ghid concis dar explicit pentru sute de remedii.

Ce este homeopatia şi care sunt principiile care stau la baza tratamentului homeopat, pe înţelesul tuturor.

Indicaţii practice ale remediilor homeopate în afecţiuni simple sau situaţii de urgenţă, noţiuni de prim-ajutor.